Urzędy miast

Urząd Gminy Pęczniew

no image Urząd Gminy Pęczniew to organ administracji publicznej, którego siedziba znajduje się w miejscowości Pęczniew, ul Główna, nr 10/12, powiat poddębicki, województwo łódzkie. Urząd ten reprezentuje samorząd Pęczniew. Kontakt z jednostką jest możliwy za pośrednictwem telefonu: (43) 678-15-19, a także poprzez faks: (43) 678-15-19. Placówka posiada kontaktowy adres mailowy: ug_peczniew@wp pl. W przypadku korespondencji listownej należy posłużyć się kodem pocztowym 99-235 i zaadresować przesyłkę na pocztę Pęczniew.

Polskie organy samorządowe

Urząd Gminy Tułowice screen

Urząd Gminy Tułowice

Urząd Gminy Tułowice to organ administracji publicznej, którego siedziba mieści się w miejscowości Tułowice, ul...

__New articles

Firma Pacalco, Inc  założona przez Gabriel Antelo. screen

Firma Pacalco, Inc założona przez Gabriel Antelo.

Jednym z przedsiębiorstw założonych przez mniejszości w stanie MD jest Pacalco, Inc . Założycielem tej firmy jest...