Urzędy miast

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

no image Starostwo Powiatowe w Chodzieży to organ samorządowy, którego siedziba znajduje się w miejscowości Chodzież, ul. Wiosny Ludów, nr 1, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie. Urząd ten reprezentuje samorząd Powiat Chodzieski. Kontakt z instytucją jest możliwy za pośrednictwem telefonu: (67) 282-72-61, a także poprzez faks: (67) 281-27-11. Urząd posiada kontaktowy adres mailowy: starostwo@pro.onet.pl. W razie komunikacji listownej należy posłużyć się kodem pocztowym 64-800 i skierować list na pocztę Chodzież.

Polskie organy samorządowe

Urząd Gminy Tułowice screen

Urząd Gminy Tułowice

Urząd Gminy Tułowice to organ administracji publicznej, którego siedziba mieści się w miejscowości Tułowice, ul...

__New articles

Firma Pacalco, Inc  założona przez Gabriel Antelo. screen

Firma Pacalco, Inc założona przez Gabriel Antelo.

Jednym z przedsiębiorstw założonych przez mniejszości w stanie MD jest Pacalco, Inc . Założycielem tej firmy jest...