Notariusze Poznań

Wyróżnione

Notariusz dawniej był określany mianem rejenta, czyli osoby, która sprawuje władzę w imieniu monarchy, w czasie, gdy ten nie jest w stanie wykonywać obowiązków. Obecnie notariusz rozumiany może być jako prawnik notariatu, który jest uprawniony do sporządzania aktów notarialnych oraz innych notarialnych czynności – mianowany przez ministra sprawiedliwości. Do zadań notariusza można wliczyć: pisanie projektów aktów, oświadczeń, wypisów, odpisów, wyciągów dokumentów, przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych lub pieniędzy, sporządzanie czeków i weksli, spisywanie protokołów, doręczanie oświadczeń, sporządzanie różnego rodzaju poświadczeń (na przykład własnoręczności podpisu, zgodności odpisu z dokumentem, dat), sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz aktów notarialnych.
Czytaj dalej

Adwokaci Poznań

Słowo adwokat pochodzi od łacińskiego advocatus, które z kolei wywodzi się od słowa advocare, które oznacza wezwanie pomocy (dzisiejsze słowo care znaczy po angielsku opieka i również wywodzi się od tego wyrażenia). Zadaniem adwokata jest udzielanie prawnych porad oraz prowadzenie spraw klientów przed obliczem sądu.
Każdy adwokat może swoje obowiązki wykonywać w większych zespołach adwokackich, ale może też pracować indywidualnie. Aby zostać adwokatem koniecznym jest ukończenie studiów prawniczych oraz odbycie aplikacji adwokackiej. Jest to praktyka zakończona egzaminem adwokackim. W przypadku osób, które posiadają naukowy tytuł profesora albo doktora habilitowanego w dziedzinie prawa nie muszą odbywać aplikacji ani zdawać takiego egzaminu.
Czytaj dalej

Prawnicy Poznań

Prawnik to zawód, który niektórym kojarzy się bardzo dobrze – innym wprost przeciwnie. Przesądy i pospolite mity dotyczące pracy osoby dbającej o przestrzeganie litery prawa często zaciemniają prawdziwy obraz osoby podejmującej się prowadzenia praktyki prawniczej. Polskie prawo za prawnika uznaje osobę, której udało się ukończyć wyższe studia prawnicze na terenie Polski wraz z uzyskanym tytułem magistra – uznawany jest też tytuł uzyskany po studiach zagranicznych, które są uznawane na terenie Polski.
Czytaj dalej