Radcy prawni Poznań

Radca prawny to osoba, której zadaniem jest świadczenie prawnej pomocy rożnego rodzaju jednostkom organizacyjnym, podmiotom gospodarczym, ale też osobom fizycznym. Owa pomoc to przede wszystkim udzielanie porad prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, sporządzanie prawnych opinii i występowanie przed urzędami oraz sądami. Radcy prawni są zorganizowany poprzez samorząd zawodowy, którego jednostkami organizacyjnymi są okręgowe izby radców prawnych oraz Krajowa Izba Radców Prawnych – posiadają one osobowość prawną.

Między radcami prawnymi a adwokatami jest zasadnicza różnica. Polega ona na odmiennym podejście do sprawy reprezentowania w procesie karnym oraz pomocy prawnej w stosunku pracy. Podczas gdy adwokat nie może pozostawać w stosunku pracy, radca może. Radca natomiast nie może być obrońcą ani w sprawach karnych ani w takich o przestępstwa skarbowe. Adwokat z kolei ma taką możliwość.

Trzeba zaznaczyć, że uprawnienia radców prawnych w ostatnich latach zostały znacznie rozszerzone. Mogą oni występować przed sądami już nie tylko w sprawach sądowoadministracyjnych, pracowniczych, gospodarczych, cywilnych i administracyjnych, ale również obrony spraw rodzinnych w sprawach wykroczenia. Dzięki temu nastąpiło zbliżenie się zawodów adwokata i radcy, natomiast podział na dwie odmienne korporacje zaczął być nieco sztuczny – co jakiś czas pojawiają się pomysły, aby połączyć jednych i drugich w jednej dużej korporacji.

Radcy prawni na terenie Poznania:

Piotr Kaczmarek http://www.radcakaczmarek.pl/

Luiza Jureko-Śledzikowska http://www.kancelariajureko.pl/

Maciej Kacprzak http://www.kacprzak.pl/

D-W-K Mateusz Domańskihttp://www.d-w-k.pl

Dodaj swoją stronę już teraz, za darmo. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wieczorekjacek@tlen.pl