Notariusze Poznań

Notariusz dawniej był określany mianem rejenta, czyli osoby, która sprawuje władzę w imieniu monarchy, w czasie, gdy ten nie jest w stanie wykonywać obowiązków. Obecnie notariusz rozumiany może być jako prawnik notariatu, który jest uprawniony do sporządzania aktów notarialnych oraz innych notarialnych czynności – mianowany przez ministra sprawiedliwości. Do zadań notariusza można wliczyć: pisanie projektów aktów, oświadczeń, wypisów, odpisów, wyciągów dokumentów, przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych lub pieniędzy, sporządzanie czeków i weksli, spisywanie protokołów, doręczanie oświadczeń, sporządzanie różnego rodzaju poświadczeń (na przykład własnoręczności podpisu, zgodności odpisu z dokumentem, dat), sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz aktów notarialnych.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego i korzysta z ochrony, która przysługuje wszelkim publicznym funkcjonariuszom. Jego czynności są rozumiane jako dokument rządowy, jest on zobowiązany by zabezpieczać prawa i interesy wszystkich stron, dla których jego postępowanie może powodować jakiekolwiek skutki prawne. W Polsce do zadań notariuszy należy przede wszystkim kwestia zapobiegania sporom sądowym. W pewnym sensie więc nie wykonują oni usług, tylko dokonują czynności notarialnych, co zbliża ich działanie do sądów.

Notariusze na terenie Poznania:

Olaf Peretiatkowicz http://notar.com.pl/

Wojciech Kwarciński http://www.notariusz.poznan.pl/

Kancelaria Notarialna Małgorzata Muszalska i Izabela Walkowiak s.c. http://www.notariusze.garbary.com.pl/

Kancelaria Notarialna Justyna Blandzi i Daniel Folwarski http://www.rejent.org.pl/

Tomasz Antoniak & Marek Glanowski http://www.notariusze-poznan.com

Dodaj swoją stronę już teraz, za darmo. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wieczorekjacek@tlen.pl