Czyszczalnie w rolnictwie

Czyszczalnie używane w rolnictwie mają zastosowanie podczas wstępnego oczyszczania nasion zebranych na przykład podczas żniw. W urządzeniach tych poddawane są także kalibracji i dokładniejszemu, ostatecznemu oczyszczaniu. Czyści się nimi nasiona zbóż, a także inne nasiona przeznaczone na przykład do wysiewu w ogrodzie. Nadają się także do roślin strączkowych.

pole
Czytaj dalej

Zamiast na studia

Adrian miał prawdziwy dylemat, co robić po ukończeniu liceum. Te trzy lata wcale nie dały mu więcej pewności w tym, co chce robić w przyszłości. Chłopak rozważał różne kierunki studiów, jednak żaden nie przemawiał do niego w stu procentach. Po prostu uważał, że jeszcze wszystko może się zmienić i będzie żałował swojego wyboru.

chłopak
Czytaj dalej

Radcy prawni Poznań

Wyróżnione

Radca prawny to osoba, której zadaniem jest świadczenie prawnej pomocy rożnego rodzaju jednostkom organizacyjnym, podmiotom gospodarczym, ale też osobom fizycznym. Owa pomoc to przede wszystkim udzielanie porad prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, sporządzanie prawnych opinii i występowanie przed urzędami oraz sądami. Radcy prawni są zorganizowany poprzez samorząd zawodowy, którego jednostkami organizacyjnymi są okręgowe izby radców prawnych oraz Krajowa Izba Radców Prawnych – posiadają one osobowość prawną.
Czytaj dalej

Notariusze Poznań

Wyróżnione

Notariusz dawniej był określany mianem rejenta, czyli osoby, która sprawuje władzę w imieniu monarchy, w czasie, gdy ten nie jest w stanie wykonywać obowiązków. Obecnie notariusz rozumiany może być jako prawnik notariatu, który jest uprawniony do sporządzania aktów notarialnych oraz innych notarialnych czynności – mianowany przez ministra sprawiedliwości. Do zadań notariusza można wliczyć: pisanie projektów aktów, oświadczeń, wypisów, odpisów, wyciągów dokumentów, przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych lub pieniędzy, sporządzanie czeków i weksli, spisywanie protokołów, doręczanie oświadczeń, sporządzanie różnego rodzaju poświadczeń (na przykład własnoręczności podpisu, zgodności odpisu z dokumentem, dat), sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz aktów notarialnych.
Czytaj dalej

Adwokaci Poznań

Słowo adwokat pochodzi od łacińskiego advocatus, które z kolei wywodzi się od słowa advocare, które oznacza wezwanie pomocy (dzisiejsze słowo care znaczy po angielsku opieka i również wywodzi się od tego wyrażenia). Zadaniem adwokata jest udzielanie prawnych porad oraz prowadzenie spraw klientów przed obliczem sądu.
Każdy adwokat może swoje obowiązki wykonywać w większych zespołach adwokackich, ale może też pracować indywidualnie. Aby zostać adwokatem koniecznym jest ukończenie studiów prawniczych oraz odbycie aplikacji adwokackiej. Jest to praktyka zakończona egzaminem adwokackim. W przypadku osób, które posiadają naukowy tytuł profesora albo doktora habilitowanego w dziedzinie prawa nie muszą odbywać aplikacji ani zdawać takiego egzaminu.
Czytaj dalej

Prawnicy Poznań

Prawnik to zawód, który niektórym kojarzy się bardzo dobrze – innym wprost przeciwnie. Przesądy i pospolite mity dotyczące pracy osoby dbającej o przestrzeganie litery prawa często zaciemniają prawdziwy obraz osoby podejmującej się prowadzenia praktyki prawniczej. Polskie prawo za prawnika uznaje osobę, której udało się ukończyć wyższe studia prawnicze na terenie Polski wraz z uzyskanym tytułem magistra – uznawany jest też tytuł uzyskany po studiach zagranicznych, które są uznawane na terenie Polski.
Czytaj dalej