Radcy prawni Poznań

Wyróżnione

Radca prawny to osoba, której zadaniem jest świadczenie prawnej pomocy rożnego rodzaju jednostkom organizacyjnym, podmiotom gospodarczym, ale też osobom fizycznym. Owa pomoc to przede wszystkim udzielanie porad prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, sporządzanie prawnych opinii i występowanie przed urzędami oraz sądami. Radcy prawni są zorganizowany poprzez samorząd zawodowy, którego jednostkami organizacyjnymi są okręgowe izby radców prawnych oraz Krajowa Izba Radców Prawnych – posiadają one osobowość prawną.
Czytaj dalej

Notariusze Poznań

Wyróżnione

Notariusz dawniej był określany mianem rejenta, czyli osoby, która sprawuje władzę w imieniu monarchy, w czasie, gdy ten nie jest w stanie wykonywać obowiązków. Obecnie notariusz rozumiany może być jako prawnik notariatu, który jest uprawniony do sporządzania aktów notarialnych oraz innych notarialnych czynności – mianowany przez ministra sprawiedliwości. Do zadań notariusza można wliczyć: pisanie projektów aktów, oświadczeń, wypisów, odpisów, wyciągów dokumentów, przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych lub pieniędzy, sporządzanie czeków i weksli, spisywanie protokołów, doręczanie oświadczeń, sporządzanie różnego rodzaju poświadczeń (na przykład własnoręczności podpisu, zgodności odpisu z dokumentem, dat), sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz aktów notarialnych.
Czytaj dalej

Czyszczalnie w rolnictwie

Czyszczalnie używane w rolnictwie mają zastosowanie podczas wstępnego oczyszczania nasion zebranych na przykład podczas żniw. W urządzeniach tych poddawane są także kalibracji i dokładniejszemu, ostatecznemu oczyszczaniu. Czyści się nimi nasiona zbóż, a także inne nasiona przeznaczone na przykład do wysiewu w ogrodzie. Nadają się także do roślin strączkowych.

pole
Czytaj dalej

Zamiast na studia

Adrian miał prawdziwy dylemat, co robić po ukończeniu liceum. Te trzy lata wcale nie dały mu więcej pewności w tym, co chce robić w przyszłości. Chłopak rozważał różne kierunki studiów, jednak żaden nie przemawiał do niego w stu procentach. Po prostu uważał, że jeszcze wszystko może się zmienić i będzie żałował swojego wyboru.

chłopak
Czytaj dalej

Dobry mechanik

Samochód dla wielu osób stanowi jeden z najważniejszych elementów dobytku. I nie chodzi tu tylko o jego wartość pieniężną, ale też funkcjonalną, a czasem nawet emocjonalną. Dlatego trudno się dziwić jak dużą wagę ludzie przykładają do wyboru warsztatu samochodowego.

mechanik

Czytaj dalej

Uniknąć zatrucia

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi sezon kolonii i obozów letnich. Oznacza to, że wiele ośrodków wczasowych, pensjonatów i baz obozowych przeżywać będzie, jak co roku, wizytę wielu grup dzieci i młodzieży.

woda

Czytaj dalej

Poszukiwanie sponsorów

W naszym kraju działa obecnie wiele organizacji pozarządowych. Większość z nich może realizować swoje cele statutowe jedynie dzięki realizacji wszelkich projektów grantowych oraz dzięki pomocy hojnych sponsorów. Najpierw jednak trzeba ich znaleźć.

pieniądze

Czytaj dalej

Dla organizatorów plenerowych imprez

Wiosna i lato to czas, na który przypada większość imprez plenerowych. Liczne święta, festiwale, długie weekendy i wreszcie imprezy promocyjne organizowane są w wielu miastach w kraju. Ich program przy tym jest tak tworzony, żeby zainteresować ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Kilka punktów programu ma przyciągnąć uwagę również i dzieci. Specjalnie dla nich podczas imprezy odbywają się różne konkursy, programy artystyczne.

dziecko
Czytaj dalej

Wykorzystanie blachy

W dzisiejszych czasach ludzie wykorzystują w życiu wiele różnego rodzaju maszyn i urządzeń elektrycznych. Mało kto jednak zastanawia się, z czego te wszystkie urządzenia są wykonane. Najczęściej ich użytkownikom zależy tylko na tym, by spełniały one swoją funkcję.

perforacja2

Czytaj dalej